Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
På resa i matlandet

På resa i matlandet

Karin M Ekström & Håkan Jönsson | 2016 | Carlsson bokförlag
Mat och dryck blir allt viktigare som reseanledningar. Regioner satsar stort på upplevelsen, vilket gör att privata och offentliga medel samverkar i ovanligt stor utsträckning. I boken På resa i matlandet möter författarna Karin M Ekström och Håkan J... Läs mer
Entrepreneurship and SME Management Across Africa. Context, Challenges, Cases

Entrepreneurship and SME Management Across Africa. Context, Challenges, Cases

Leona Achtenhagen & Ethel Brundin | 2016 | Springer
Afrika är fortfarande relativt dåligt representerat inom entreprenörskapsforskningen. Men i takt med att den ekonomiska utvecklingen tar fart sker även ett akademiskt uppvaknande. Leona Achtenhagen och Ethel Brundin är redaktörer för Entrepreneurs... Läs mer
Öppen innovation – i teori och praktik

Öppen innovation – i teori och praktik

Nicolette Lakemond & Fredrik Tell | 2016 | Studentlitteratur
Hur öppen vågar man vara? Frågan är relevant för många företag när de väljer att öppna sina gränser mot omvärlden. I Öppen innovation – i teori och praktik medverkar 26 författare som alla har forskat om ämnet. Syftet med boken är bland annat att öka... Läs mer
The Triple Challenge for Europe. Economic Development, Climate Change, and Governance

The Triple Challenge for Europe. Economic Development, Climate Change, and Governance

Jan Fagerberg, Staffan Laestadius & Ben R Martin | 2015 | Oxford University Press
Tillväxt eller ett hållbart klimat, vad vill vi ha? Går det att få båda? Det är här innovation, teknikutveckling och entreprenörskap kommer in. Att göra mer, på ett smartare sätt och med samma mängd resurser – eller mindre. I The Triple Challenge for... Läs mer
Handbook of Qualitative Research Techniques and Analysis in Entrepreneurship

Handbook of Qualitative Research Techniques and Analysis in Entrepreneurship

Helle Neergaard & Claire M Leitch | 2015 | Edward Elgar
Att som doktorand välja ”rätt” forskningsmetod kan vara avgörande, och samtidigt innebära en stor utmaning. Redaktörerna Helle Neergaard och Claire Leitch vill erbjuda vägledning, särskilt till entreprenörskapsforskare, i boken Handbook of Qualitativ... Läs mer
Internationalisering i en global värld – från innovation till marknadsledare

Internationalisering i en global värld – från innovation till marknadsledare

Staffan Brege & Christer Öjdemark | 2016 | Studentlitteratur
Hur kan man få fler småföretag att växa till ”mindre storföretag”? Forskaren Staffan Brege och företagsledaren Christer Öjdemark delar med sig av sina samlade erfarenheter i boken Internationalisering i en global värld – från innovation till marknads... Läs mer
Angels without Borders – Trends and Policies Shaping Angel Investment Worldwide

Angels without Borders – Trends and Policies Shaping Angel Investment Worldwide

John May & Manhong Mannie Liu | 2016 | World Scientific Publishing
Affärsänglar satsar sina egna pengar i nya startups. De agerar snabbare, kliver in tidigare och tar större risker än det formella riskkapitalet. Därför är de också extremt viktiga för den entreprenöriella ekonomin, menar John May och Manhong Mannie L... Läs mer
Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt

Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt

Krister Bredmar | 2015 | Sanoma utbildning
”Förmågan att gå från tanke till handling kännetecknar framgångsrika företagsledare”, skriver Krister Bredmar i Strategisk ekonomistyrning – Att leda för långsiktig tillväxt. Särskilt tydligt är det när det gäller långsiktig tillväxt, menar han. I bo... Läs mer
Family Entrepreneurship. Rethinking the research agenda

Family Entrepreneurship. Rethinking the research agenda

Kathleen Randerson, Cristina Bettinelli, Giovanna Dossena & Alain Fayolle | 2016 | Routledge
Entreprenörskap kanske inte är det första man tänker på när det gäller familjeföretag. Ämnet var relativt obeforskat fram till i början av 2000-talet, enligt Kathleen Randerson, Cristina Bettinelli, Giovanna Dossena och Alain Fayolle. De är redaktöre... Läs mer
Marknadsföring – Vetenskap och praktik

Marknadsföring – Vetenskap och praktik

Per Frankelius, Charlotte Norrman & Anders Parment | 2015 | Studentlitteratur
”Marknadsföring är lika mycket en konst som en vetenskap”, konstaterar Per Frankelius, Charlotte Norrman och Anders Parment inledningsvis i Marknadsföring – Vetenskap och praktik. De har skrivit en lärobok i marknadsföring som inte bara handlar om at... Läs mer
Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices

Sustainable Development in Organizations. Studies on Innovative Practices

Mattias Elg, Per-Erik Ellström, Magnus Klofsten & Malin Tillmar | 2015 | Edward Elgar
De flesta organisationer kan nog skriva under på att de strävar efter en ”hållbar utveckling”. Men det är inte det enklaste att uppnå. Många faller på sina ständiga försök att anpassa sig. När förändringarna i omgivningen dundrar på, är kontinuerl... Läs mer
Production in the Innovation Economy

Production in the Innovation Economy

Richard M Locke & Rachel L Wellhausen | 2015 | MIT Press
Hur hänger tillverkning och innovation ihop? Och hur kan ett land upprätthålla sin produktion, och samtidigt utnyttja sin innovationspotential? Boken Production in the Innovation Economy behandlar frågorna ur en amerikansk synvinkel. 2007–2009 förlor... Läs mer
Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship

Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship

Alain Fayolle, Paula Kyrö & Francisco Liñán | 2015 | Edward Elgar
Kapitlen i Developing, Shaping and Growing Entrepreneurship är framförallt skrivna av ett yngre forskargarde, verksamma vid europeiska universitet. Temat; att utveckla, forma och växa entreprenörskap, beskrivs i Friederike Welters förord som en everg... Läs mer
Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World

Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World

Tina Seelig | 2015 | Harper Collins Publishers
Creativity rules! Det slår Tina Seelig fast redan i förordet till Insight Out: Get Ideas Out of Your Head and Into the World. I boken delar hon med sig av sina bästa knep för hur man kan gå från idé till implementering. Boken är uppbyggd kring förfat... Läs mer
Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Innovation Spaces in Asia. Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy

Maureen McKelvey & Sharmistha Bagchi-Sen | 2015 | Edward Elgar
Det finns en myt om att asiatiska länder – undantaget Japan – är duktiga på att imitera och pressa priser, men att innovation sker i andra delar av världen. Den myten tar Innovation Spaces in Asia effektivt kål på. Maureen McKelvey och Sharmistha Bag... Läs mer
Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Entreprenörskap – vad, hur och varför?

Magnus Henrekson & Mikael Stenkula | 2016 | Studentlitteratur
Vad är ett företag, vad är entreprenörskap, och varför är det viktigt? Magnus Henrekson och Mikael Stenkula ger sina svar i läroboken Entreprenörskap – vad, hur och varför? Genom årens lopp har entreprenören ömsom hyllats, ömsom hånats – allt enli... Läs mer
The Oxford Handbook of Creative Industries

The Oxford Handbook of Creative Industries

Candace Jones, Mark Lorenzen & Jonathan Sapsed | 2015 | Oxford University Press
I The Oxford Handbook of Creative Industries samsas forskare från fält som nationalekonomi, företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och psykologi. Som man kan tänka sig är resultatet en antologi i den rätta bemärkelsen. Kapitlen i boken behandlar bl... Läs mer
How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

How the Internet Became Commercial. Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network

Shane Greenstein | 2016 | Princeton University Press
Många känner till internets historia i korta drag: Hur det började som ett militärt nätverk. Att sedan universitetsvärlden hakade på. Hur det organiskt växte till ett stökigt, världsomspännande jättenätverk. Men alla kringelkrokar på väg till den nuv... Läs mer
Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity

Rolf Sternberg & Gerhard Krauss | 2014 | Edward Elgar
Entreprenörskap och kreativitet. De två begreppen är minst sagt i ropet, kanske på gränsen till överanvända. Men hur hänger de ihop egentligen? Det reds ut i Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity. I inledningen slår redaktörerna Rol... Läs mer
Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Innovation and Entrepreneurship in the Global Economy. Knowledge, Technology and Internationalization

Charlie Karlsson, Urban Gråsjö & Sofia Wixe | 2015 | Edward Elgar
Globalisering. Ordet har nästan fått eget liv, och därmed många olika innebörder. Inom ekonomi handlar globalisering till stor del om ökad internationell rörlighet av produkter, kapital, människor, idéer, information och kunskap. Charlie Karlsson, Ur... Läs mer
Mest lästa artiklar nu