Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boktips

I ESBRIs tidning Entré har vi ända sedan starten 1997 tipsat om böcker inom området entreprenörskap och småföretag. Nu lägger vi successivt ut alla dessa boktips på nätet. Här finner du även boktips som inte publicerats någon annan stans. Välkommen att botanisera bland boktitlarna.

Lämna sökrutan tom och tryck "sök" om du vill se alla boktips!
Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare

Evolving Properties of Intellectual Capitalism. Patents and Innovations for Growth and Welfare

Ove Granstrand | 2018 | Edward Elgar
Forskning och utveckling (FoU), patent, innovation, entreprenörskap, tillväxt och värdeskapande kan inte ses som separata enheter. De är länkade till varandra, och lägger grunden till välfärden i ett samhälle. I boken Evolving Properties of Intellect... Läs mer
Diaspora Networks in International Business. Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources

Diaspora Networks in International Business. Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources

Maria Elo & Indianna Minto-Coy | 2019 | Springer
År 2015 var 244 miljoner människor internationella migranter, och de bidrar till att forma både globalt och lokalt näringsliv. Ändå har diaspororna betraktats som ett randfenomen i näringsliv och ekonomi. Redaktörerna Maria Elo och Indianna Minto-Coy... Läs mer
Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

Trust, Institutions and Managing Entrepreneurial Relationships in Africa

Isaac Oduro Amoako | 2019 | Palgrave Macmillan
Tillit är en nyckelfaktor i alla relationer, inte minst de affärsmässiga. Tillit kan byggas över tid, men om man är oförsiktig riskerar man att rasera den. Lyckligtvis finns det ofta möjlighet att återuppbygga tilliten. I boken Trust, Institutions an... Läs mer
Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective

Entrepreneurship in Western Europe. A Contextual Perspective

Léo-Paul Dana | 2017 | World Scientific
Genom århundraden har många kulturer utvecklats i Västeuropa, med olika politiska system och socioekonomiska förutsättningar. Dessa kontexter har stor betydelse för hur små och medelstora företag skapas och utvecklas. EU har gett mer likartade teknis... Läs mer
Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Entrepreneurship, Innovation and Education. Frontiers in European Entrepreneurship Research

Ulla Hytti, Robert Blackburn & Eddy Laveren | 2018 | Edward Elgar
Entreprenörskap, innovation och utbildning är avgörande för både den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort. Det menar Ulla Hytti, Robert Blackburn och Eddy Laveren som är redaktörer för Entrepreneurship, Innovation and Education. F... Läs mer
Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach

Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach

James Hart | 2018 | Edward Elgar
Entreprenörskapsutbildare med idétorka kan finna inspiration i James Harts bok Classroom Exercises for Entrepreneurship: A Cross-Disciplinary Approach. Han går igenom inte mindre än 65 övningar som kan få fart på entreprenöriella processer. Övningarn... Läs mer
Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation

Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation

Adam Lindgreen, François Moon, Christine Vallaster, Shumaila Yousafzai & Beatriz Palacios Florencio | 2018 | Routledge
Hållbar utveckling har blivit en av de viktigaste frågorna för vår tid. I Sustainable Entrepreneurship. Discovering, Creating and Seizing Opportunities for Blended Value Generation fördjupar sig författarna i frågor som handlar om hur vi från samhäll... Läs mer
Beyond Technonationalism. Biomedical Innovation and Entrepreneurship in Asia

Beyond Technonationalism. Biomedical Innovation and Entrepreneurship in Asia

Kathryn C Ibata-Arens | 2019 | Stanford University Press
Biomedicin, som omfattar biologiska läkemedel, gen- och stamcellsterapier och medicinsk utrustning, är en av världens snabbast växande industrier. Därför har många stater som mål att bli världsledande. Kathryn C Ibata-Arens studerar fyra länder i Asi... Läs mer
Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Creativity and Innovation – A New Theory of Ideas

Prateek Goorha & Jason Potts | 2019 | Palgrave Macmillan
Varifrån kommer idéer? Hur går det till när vi kläcker idéerna? Och hur förvandlas de via innovationsprocesser till något mer påtagligt? En ny bok går till botten med de grundläggande frågorna. Prateek Goorha och Jason Potts fascineras av idéers u... Läs mer
The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship

Romeo V Turcan & Norman M Fraser | 2018 | Palgrave Macmillan
Att hitta nya idéer, koncept och teorier som kan driva utvecklingen inom entreprenörskapsforskningen framåt, är målet för Romeo Turcan och Norman Fraser, redaktörer till The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship. Med... Läs mer
Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Geography, Open Innovation and Entrepreneurship

Urban Gråsjö, Charlie Karlsson & Iréne Bernhard | 2018 | Edward Elgar
Företags geografiska miljö är avgörande för deras innovationsförmåga. Urbana områden tenderar till exempel att vara mer innovativa än glesbygden. De senaste åren har forskarvärldens intresse för geografiska förutsättningar ökat. Öppen innovation b... Läs mer
Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Accelerators. Successful Venture Creation and Growth

Mike Wright & Israel Drori | 2018 | Edward Elgar
Antalet företagsacceleratorer har ökat i stora delar av världen de senaste åren. Acceleratorerna är viktiga byggstenar i den nya ekonomins innovativa ekosystem, konstaterar Mike Wright och Israel Drori. De är redaktörer för Accelerators. Successful V... Läs mer
Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Promoting Innovation in New Ventures and Small- and Medium-Sized Enterprises

Joe Tidd | 2018 | World Scientific
Forskningsfälten entreprenörskap och innovation har till stor del utvecklats parallellt. Entreprenörskapsforskningen har mest intresserat sig för individuella entreprenörer och skapandet av mindre företag, medan innovationsforskningen har fokuserat p... Läs mer
Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment

Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA). Perspectives on Trends, Policy and Educational Environment

Nezameddin Faghih & Mohammad Reza Zali | 2018 | Springer
Entrepreneurship Education and Research in the Middle East and North Africa (MENA) undersöker förekomsten av entreprenöriella initiativ på olika nivåer i MENA-länderna. Bokens första del bygger på resultat från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) o... Läs mer
Entrepreneurial Negotiation. Understanding and Managing the Relationships that Determine Your Entrepreneurial Success

Entrepreneurial Negotiation. Understanding and Managing the Relationships that Determine Your Entrepreneurial Success

Samuel Dinnar & Lawrence Susskind | 2018 | Palgrave Macmillan
Förhandlingar är en stor del av entreprenörens vardag. Hen måste interagera med grundare, nuvarande och framtida partners, investerare och en rad andra aktörer under resan från startup till exit. Långt ifrån alla entreprenörer blir framgångsrika, och... Läs mer
Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

Avtryck. Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater

Lars Lindkvist & David Calås  | 2018 | Volante
Frånvaron av storskaliga kultursatsningar har skapat möjligheter för privata kulturentreprenörer. De tidigaste initiativen till att starta privata konsthallar kom i slutet av 1980-talet med till exempel Magasin tre i Stockholm och Vandalorum i Värnam... Läs mer
Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success

Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success

Paul Reynolds | 2018 | Edward Elgar
Paul Reynolds har arbetat med breda och longitudinella studier av entreprenörskap i 30 år. I boken Business Creation: Ten Factors for Entrepreneurial Success sammanfattar han sina viktigaste lärdomar. En är att de flesta tycker att entreprenörskap är... Läs mer
Högpresterande innovationsteam – steg för steg

Högpresterande innovationsteam – steg för steg

Mikael Johnsson | 2018 | Liber
”Måste det vara så här?” Mikael Johnssons mantra har lett honom igenom anställningar, egna innovationsprojekt, innovationsrådgivning och tillämpad forskning (vi skrev om hans avhandling i Entré nr 1-2017). I Högpresterande innovationsteam – steg för ... Läs mer
The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship

The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship

Colette Henry, Teresa Nelson & Kate V Lewis | 2018 | Routledge
Kvinnor som är entreprenörer, och forskningen om dem, finns i en mängd kontexter. The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship är en reflektion av den forskning som bedrivs i dag, och ger en del insikter om möjliga riktningar som forskni... Läs mer
Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

Susanne Durst, Serdal Temel & Helio Aisenberg Ferenhof | 2018 | World Scientific
Kunskap är en värdefull råvara, och hanteringen av den i öppna innovationssamarbeten kan vara avgörande för små och medelstora företag. Genom öppen innovation kan de få tillgång till resurser som de inte har själva. Men det finns också risker med att... Läs mer
Mest lästa artiklar nu