Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan

av Magnus Henrekson & Nathan Rosenberg

Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan"Akademiskt entreprenörskap" handlar om akademikers olika sätt att direkt delta i kommersialiseringen av sin forskning. Det är även titeln på en ny bok med tillägget "Universitet och näringsliv i samverkan". Boken är skriven av Magnus Henrekson och Nathan Rosenberg. De jämför hur det akademiska entreprenörskapet ser ut i Sverige respektive i USA.Författarna finner att USA hittills varit mer framgångsrikt på detta område och menar att förklaringen ligger i att den entreprenöriella kulturen är mindre utvecklad i Sverige. Detta, hävdar de, beror i sin tur på att den svenska incitamentsstrukturen inte belönat entreprenöriella aktiviteter tillräckligt mycket.Boken vänder sig till politiker och andra beslutsfattare, till de som arbetar med samverkan mellan universitet och näringsliv samt inte minst till universitetsstuderande.

Titel: Akademiskt entreprenörskap - universitet och näringsliv i samverkan
Författare: Magnus Henrekson & Nathan Rosenberg
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2000
ISBN: 91-7150-807-4


Mest lästa artiklar nu