Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Small and Medium Enterprises in Distress

av Philippe Régnier

Small and Medium Enterprises in DistressEfter Asienkrisen 1997 har det främst varit de stora asiatiska företagen som uppmärksammats i världspressen och i forskningen. Detta trots att det faktiskt var de små och medelstora företagen som drabbades hårdast. Enligt Philippe Régnier var det även de som var orsaken till den höga arbetslöshet som uppstod.Han har följt utvecklingen i Thailand sedan 1997. I boken "Small and Medium Enterprises in Distress" beskriver han hur thailändska små och medelstora företag bidragit till ekonomin före och efter krisen. Han tar även upp den politik som förts för att stötta landets SME-sektor. En hypotes som Régnier har är att de företag som klarat sig bäst ur krisen är de som haft någon koppling till utländska företag.

Titel: Small and Medium Enterprises in Distress
Författare: Philippe Régnier
Förlag: Gower Publishing Limited
Utgivningsår: 2000
ISBN: 0-7546-1455-7


Mest lästa artiklar nu