Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entreprenørskap på norsk

av Olav R. Spilling

Entreprenørskap på norskSkandinavisk litteratur om entreprenörskap är fortfarande något tämligen sällsynt, men nu finns ett nytt norskt tillskott. Med "Entreprenørskap på norsk" vill redaktören Olav R. Spilling leverera en bred teoretisk och empirisk bild av entreprenörskap. Han menar att detta är det första norska försöket inom området.Boken tar avstamp i den tysk-österrikiska ekonomen Schumpeters teorier. Från denna utgångspunkt beskrivs sedan entreprenörskapet som en central näringslivsmekanism som förnyar och skapar arbetstillfällen. Problematiken i att studera entreprenörskap utifrån data som beskriver nyetableringar diskuteras: inte alla som startar företag är entreprenörer och inte alla entreprenörer startar egna företag. Till stor del intresserar sig de olika författarna - inte helt oväntat - för norska förhållanden. Bland annat gör de en jämförelse av entreprenörskap i tre olika norska regioner. Även norsk näringslivspolitik tas upp.

Titel: Entreprenørskap på norsk
Författare: Olav R. Spilling
Förlag: Fagbokforlaget
Utgivningsår: 1998
ISBN: 82-7674-411-7


Mest lästa artiklar nu