Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Harvard Business Review on Strategies for Growth

av George Stalk jr m fl

åtta artiklar om tillväxt har sammanställts i "Harvard Business Review on Strategies for Growth". Till stor del handlar det om nytänkande: nytänkande i form av vad företaget erbjuder sina kunder, nytänkande vid företagsförvärv och vid val av strategi. Ett kapitel handlar om "det levande företaget" som exemplifieras av svenska Stora, ett företag som existerat i över 700 år. Författarna menar att företagsledare i levande företag kan liknas vid trädgårdsmästare som noggrant vårdar sina plantor. Tillväxt och förnyelse uppmuntras men tillåts inte äventyra växtens liv. Samma filosofi kan överföras på företag för att sänka dödligheten. Boken vänder sig främst till praktiker och innehåller många fallbeskrivningar av verkliga företag.

Titel: Harvard Business Review on Strategies for Growth
Författare: George Stalk jr m fl
Förlag: Harvard Business School Press
Utgivningsår: 1998
ISBN: 0-87584-885-0


Mest lästa artiklar nu