Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Företagaren i välfärdssamhället

av Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster m fl

Företagaren i välfärdssamhälletÅrets rapport från SNS Konjunkturråd behandlar tre av de stora frågorna i den ekonomisk-politiska debatten: Sveriges framtid som bas för multinationella storföretag, den offentliga sektorns roll i välfärdssamhället samt den svenska miljön för småföretagande. Med utgångspunkt i modern ekonomisk forskning belyser rapporten Företagaren i välfärdssamhället utmaningar som globalisering, välfärdens växande finansieringskrav och behovet av bra förutsättningar för ett kunskapsbaserat tjänstesamhälle. Författare till boken är Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster, Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson. Tillsammans har de skrivit en bok som sätter fingret på mycket av det som kommer att påverka oss de närmaste åren.

Titel: Företagaren i välfärdssamhället
Författare: Lars Bergman, Pontus Braunerhjelm, Stefan Fölster m fl
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 1998
ISBN: 91-7150-700-0


Mest lästa artiklar nu