Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Small Firms, Large Concerns

av Konosuke Odaka & Minoru Sawai

Small Firms, Large ConcernsSmåföretagande anses ofta generera en rad positiva effekter som att skapa nya arbetstillfällen, ge upphov till ny teknologi och vitalisera samhällsekonomier. Trots detta har ganska liten uppmärksamhet fästs vid småföretagandets roll i ett vidare perspektiv. I boken Small Firms, Large Concerns undersöker ekonomiprofessorerna Konosuke Odaka och Minoru Sawai bland annat förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och social stabilitet i olika länder. Anknytningspunkterna mellan små och stora företag tas upp, liksom styrkan och svagheten med en liten, flexibel företagsorganisation. Internationella jämförelser görs mellan småföretagandets utveckling i Nordamerika, Europa och Japan.

Titel: Small Firms, Large Concerns
Författare: Konosuke Odaka & Minoru Sawai
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 1998
ISBN: 0-19-829379-8


Mest lästa artiklar nu