Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Omvärldsanalys

av Per Frankelius

OmvärldsanalysSynen på omvärldens betydelse för företag har i stort sett dominerats av en och samma teori sedan 1700-talet, menar Per Frankelius och utmanar denna i sin bok Omvärldsanalys. Det traditionella sättet att analysera omvärlden bygger på en linjär modell: företaget som säljer till kunder i konkurrens med andra företag. Frankelius lyfter in "faktor X" i resonemanget, det vill säga andra faktorer än de rent ekonomiska. Som konkreta exempel nämns bland annat teknikskiften och myndighetsbeslut. I den modell som Frankelius förespråkar analyseras företagets omvärld i termer av processer och inte statiska tillstånd. Ett mönster bildas där företagets processer samspelar med en mängd omvärldsprocesser som i sin tur samspelar med varandra. Boken innehåller många exempel och ger dessutom en inblick i olika sätt att söka och sovra information.

Titel: Omvärldsanalys
Författare: Per Frankelius
Förlag: Liber Ekonomi
Utgivningsår: 2001
ISBN: 47-06254-1


Mest lästa artiklar nu