Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Small Firms and Network Economies

av Martin Perry

Small Firms and Network EconomiesI Small Firms and Network Economies står småföretagens nätverkskontext i fokus. Det finns ett behov av att identifiera vilka krafter som är bärande för nätverk idag, enligt författaren Martin Perry. Den ensidiga bilden av nätverk som något progressivt, långsiktigt och demokratiskt behöver korrigeras. Ett antal typer av nätverk analyseras och Perrys slutsats är att externa faktorer har större betydelse för fungerande nätverk än vad som ofta hävdas. Trots det kritiska perspektivet konstateras att nätverksrelationer har en viktig roll i småföretagandet. Boken ger några riktlinjer för hur nätverk bäst utnyttjas, vilket bland annat innebär att nätverkssstrategier i största möjliga mån bör anpassas till lokala förhållanden och möjligheter.

Titel: Small Firms and Network Economies
Författare: Martin Perry
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 1999
ISBN: 0-415-18392-8


Mest lästa artiklar nu