Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Innovation Journey

av Andrew H. Van de Ven

The Innovation JourneyHur och varför utvecklas innovationer från koncept till verklighet? Det är frågan som behandlas i boken The Innovation Journey. Den är baserad på studier av ett antal innovationsprocesser, där man fokuserat just utveckling snarare än förutsättningar eller resultat. Undersökningen visar att innovationsprocessen varken präglas av medveten metodik eller slumpmässigt "trial and error"- lärande. Istället liknas den vid ett dynamiskt system, en cykel där divergerande och konvergerande verksamheter repeteras och kontinuerligt driver utvecklingen framåt, såvida det finns ekonomiska resurser och en gynnsam organisation som ram. Denna cykliska modell ger nya perspektiv på hur man förstår och hanterar innovationsprocesser.

Titel: The Innovation Journey
Författare: Andrew H. Van de Ven
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 1999
ISBN: 0-19-513307-2


Mest lästa artiklar nu