Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Företagande och handel i det medeltida Europa

av Edwin S. Hunt & James M. Murray

Företagande och handel i det medeltida EuropaLänge har medeltiden setts som en dyster passage i ekonomins historia, en mörk fond till den verkligt blomstrande perioden i den protestantiska världen efter år 1500. Företagande och handel i det medeltida Europa gör upp med denna myt. Författarna menar att det var just under medeltiden som den moderna kapitalismen föddes. Med början i 1200-talet beskrivs hur en marknad på lokal, regional och fjärrnivå växer fram. Under 1300- och 1400-talen går affärsverksamheten mot en allt större specialisering och en alliering med den politiska makten. Flera faktorer nämns som betydande för medeltidens framgångssaga: elitens fortlöpande efterfrågan, en okuvlig uppfinningsrikedom i de svåraste situationer och en verksamhet som präglades av så moderna ledstjärnor som flexibilitet, riskeliminering och krishantering.

Titel: Företagande och handel i det medeltida Europa
Författare: Edwin S. Hunt & James M. Murray
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2001
ISBN: 91-7150-815-5


Mest lästa artiklar nu