Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Money of Invention

av Paul A Gompers & Josh Lerner

När ekonomin och IT-branschen blomstrade hyllades riskkapitalisterna som främjare av innovation, men när marknaden vände anklagades de för att endast vara ute efter snabba klipp. Vilken bild är den sanna? frågar författarna till The Money of Invention retoriskt. Paul A Gompers och Josh Lerner har skrivit boken i syfte att förklara riskkapitalindustrin och vilken roll den spelar i dagens ekonomi. Utifrån aktuell forskning och praktiska exempel beskrivs hur riskkapital fungerar, och vilka möjligheter respektive hinder de som involveras i denna verksamhet möter. I boken behandlas frågan om hur entreprenörer kan dra nytta av riskkapitalmodellen, hur riskkapitalister effektivt kan följa upp lovande projekt och hur andra organisationer än företag kan utnyttja riskkapitalmodellen. I boken ingår en ordlista där begrepp relaterade till riskkapitalindustrin förklaras.

Titel: The Money of Invention
Författare: Paul A Gompers & Josh Lerner
Förlag: Harvard Business School Press
Utgivningsår: 2001
ISBN: 1-57851-326-X