Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Marginalisering eller integration

av Roger Andersson m fl

Marginalisering eller integration är titeln på en svensk, tvärvetenskaplig antologi om invandrares företagande. Boken rymmer 14 kapitel inom fyra spår: Breda beskrivningar, Grupper i fokus, Politiken samt Komparativa perspektiv. Vägen till ekonomisk "frälsning" går, åtminstone inte för invandrares del, genom företagande, konstaterar Roger Andersson. Hans kapitel visar att invandrarföretagare har lägre arbetsinkomster än invandrare som förvärvsarbetar. I ett annat kapitel beskriver Zoran Slavnic hur invandrare från forna Jugoslavien utvecklar försörjningsstrategier i Sverige. Välfärdskrisen och användningen av det tveksamma begreppet "informell ekonomi" diskuteras. Minna Salminen-Karlsson och Elisabeth Sundins gemensamma kapitel jämför hur kvinnor respektive invandrare uppmuntras att starta företag. De menar att retoriken och normen - den svenska mannen - är lika i båda fallen, medan problematiken är av två skilda slag.

Titel: Marginalisering eller integration
Författare: Roger Andersson m fl
Förlag: Nutek
Utgivningsår: 2001
ISBN: 91-7318-3385


Mest lästa artiklar nu