Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring

av Peter Aronsson & Bengt Johannisson

Vad är det som påverkar hur olika regioner utvecklas? Författarna till Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring är eniga om att ekonomi och teknologi knappast är hela förklaringen. I bokens inledning skriver redaktörerna Peter Aronsson och Bengt Johannisson att "samhällena och deras företagsamhet /.../ är frukten av komplicerade sociala konstruktionsprocesser speglande både individuella initiativ och stabiliserande strukturer". De efterföljande kapitlen beskriver sedan framväxten av företag i exempelvis Skellefteåbygden, Östnor i Dalarna, Hallands ådalar och Gnosjö. Lennart Johansson och Allan Nilsson diskuterar i sitt kapitel hur kommun och näringsliv kan leva lyckliga i symbios. Exemplen hämtar de från två småländska orter, Ljungby och Braås. Där har ursprungliga och inflyttade entreprenörer, skicklig lokal arbetskraft samt en alert kommunledning tillsammans skapat regional dynamik.

Titel: Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring
Författare: Peter Aronsson & Bengt Johannisson
Förlag: Växjö University Press
Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-7636-323-6


Mest lästa artiklar nu