Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring

av Peter Aronsson & Bengt Johannisson

Vad är det som påverkar hur olika regioner utvecklas? Författarna till Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring är eniga om att ekonomi och teknologi knappast är hela förklaringen. I bokens inledning skriver redaktörerna Peter Aronsson och Bengt Johannisson att "samhällena och deras företagsamhet /.../ är frukten av komplicerade sociala konstruktionsprocesser speglande både individuella initiativ och stabiliserande strukturer". De efterföljande kapitlen beskriver sedan framväxten av företag i exempelvis Skellefteåbygden, Östnor i Dalarna, Hallands ådalar och Gnosjö. Lennart Johansson och Allan Nilsson diskuterar i sitt kapitel hur kommun och näringsliv kan leva lyckliga i symbios. Exemplen hämtar de från två småländska orter, Ljungby och Braås. Där har ursprungliga och inflyttade entreprenörer, skicklig lokal arbetskraft samt en alert kommunledning tillsammans skapat regional dynamik.

Titel: Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring
Författare: Peter Aronsson & Bengt Johannisson
Förlag: Växjö University Press
Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-7636-323-6


Mest lästa artiklar nu