Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

MIT and the Rise of Entrepreneurial Science

av Henry Etzkowitz

På Massachusetts Institute of Technology (MIT) har en modell för samverkan med näringslivet utvecklats som sedan kommit att kopieras över hela USA. MIT and the Rise of Entrepreneurial Science av Henry Etzkowitz handlar om MIT och universitetens förändrade roll i samhället. Författaren menar att universiteten genomgått två revolutioner. I den första gick de från att vara renodlade utbildningsinstitutioner till att även bedriva forskning. I den andra revolutionen introducerades kommersialisering av kunskapen, och det entreprenöriella universitetet var fött. Studenterna ska inte ses som en klump humankapital som kan portioneras ut på olika företag, utan som en kontinuerlig ström av potentiella uppfinnare, skriver Etzkowitz. Lärarnas insatser ökar studenternas idégenerering, och den tredje uppgiften kan därför sägas ligga nära den första.

Titel: MIT and the Rise of Entrepreneurial Science
Författare: Henry Etzkowitz
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2002
ISBN: 0-415-28516-X


Mest lästa artiklar nu