Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Clearing the Hurdles - Women Building High-Growth Businesses

av Candida J Brush, Nancy M Carter, Elizabeth J Gatewood, Patricia G Greene & Myra M Hart

Clearing the Hurdles betyder ungefär "att undanröja hindren". Det är också titeln på en ny bok från professorerna som startade Dianaprojektet: Candida Brush, Nancy Carter, Elizabeth Gatewood, Patricia Greene och Myra Hart. Varför är det så få kvinnoägda företag som uppnår hög tillväxt? Och varför går bara fem procent av det formella riskkapitalet till kvinnliga företagare? Författarna konstaterar att kvinnliga entreprenörer möter samma svårigheter som manliga, men för att överkomma hindren måste de göra lite mer. Som en liknelse använder de Fred Astaire och Ginger Rogers. Hon var tvungen att dansa lika bra som han - men baklänges, och i högklackat. Boken har de skrivit för att hjälpa kvinnor att bli mer framgångsrika i sitt företagande, men den är giltig även för män. Författarna diskuterar bland annat resursanskaffning, nätverk och motivation.

Titel: Clearing the Hurdles - Women Building High-Growth Businesses
Författare: Candida J Brush, Nancy M Carter, Elizabeth J Gatewood, Patricia G Greene & Myra M Hart
Förlag: Prentice Hall
Utgivningsår: 2004
ISBN: 0-13-111201-5


Mest lästa artiklar nu