Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenörskapets väsen

av Bengt Johannisson

I Entreprenörskapets väsen sammanfattar Bengt Johannisson först sina tankar om fenomenet entreprenörskap, som de formats av hans "vanliga" forskning. I det påföljande kapitlet beskriver Johannisson detaljerat sina praktiska erfarenheter från deltagandet i ett entreprenöriellt projekt. Det har fått namnet Anamorfosprojektet och initierades för att lära mer om entreprenörskapets särart. Tanken är att forskaren måste göra sig till en del av det han eller hon studerar för att verkligen förstå det. Johannisson kallar det för iscensättande forskning och rapporterar om sina erfarenheter i kapitlet En äventyrsresa i entreprenörskapets underland. En sak han har lärt sig är att entreprenörskap i lika stor utsträckning är identitetsskapande som det är affärsskapande. En annan insikt är att entreprenöriella evenemang formas av såväl individer i samspel som av dialog med omvärlden.

Titel: Entreprenörskapets väsen
Författare: Bengt Johannisson
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-44-03834-8


Mest lästa artiklar nu