Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer

av Lars Bengtsson

Förväntningarna på forskare, lärare och studenter är höga: de ska kommersialisera, avknoppa och göra affärer av sina akademiska kunskaper. Men de svenska universiteten och högskolorna är inte rustade för detta, menar Lars Bengtsson. De har varken resurser, kunskap eller en organisation som stödjer entreprenörskap. För många akademiker ter sig företagandet därför både främmande och skrämmande. Boken Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer förklarar begrepp som entreprenörskap, avknoppning och innovationssystem. Vidare diskuterar Bengtsson inkubatorer, forskningsparker och befintliga system för kunskapsöverföring i Sverige och USA. Han presenterar en modell för akademiskt entreprenörskap i fem faser och exemplifierar med två fallföretag. Boken avslutas med ett kapitel om framtidens universitet.

Titel: Entreprenörskap och företagande i akademiska miljöer
Författare: Lars Bengtsson
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2006
ISBN: 91-44-03378-8


Mest lästa artiklar nu