Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Cluster Genesis

av Pontus Braunerhjelm & Maryann Feldman

Filmindustri i Hollywood, bioteknik i Kina och informations- och kommunikationsteknologi i Irland. Hur kom det sig att de klustren växte fram just där, just då? Pontus Braunerhjelm, Maryann Feldman och sjutton andra forskare går i boken Cluster Genesis tillbaka till klustrens rötter. Några exempel på frågor som behandlas är: Hur uppstår kluster? Vilken roll spelar den regionala policyn? Hur viktiga är multinationella företag? Ett kapitel handlar om hur teknologier och institutioner utvecklades simultant i Silicon Valley. I ett annat kapitel granskar Pontus Braunerhjelm, tillsammans med Christian Helgesson, framväxten av bioteknikklustret Medicon Valley i Öresundsregionen. De menar att klustret skiljer sig från många andra eftersom det sträcker sig över både Sverige och Danmark.

Titel: Cluster Genesis
Författare: Pontus Braunerhjelm & Maryann Feldman
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2006
ISBN: 0-19-920718-6


Mest lästa artiklar nu