Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Academic Entrepreneurship in Europe

av Mike Wright, Bart Clarysse, Philippe Mustar & Andy Lockett

Över hela världen ökar förväntningarna på universiteten. I takt med att de statliga anslagen minskar ska universiteten öka kommersialiseringstakten och slå mynt av forskningen. I Academic Entrepreneurship in Europe reder de fyra författarna ut begreppen kring akademiska avknoppningar. De menar att lejonparten av forskningen om akademiskt entreprenörskap är koncentrerad till amerikansk high-tech, ofta från MIT och Stanford. Dessa fall är atypiska även för USA, menar författarna, och har därför i stället valt att studera universitetens spin-offaktiviteter i Belgien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige. I boken går de bland annat igenom olika typer av avknoppningar och inkubationsmodeller, samt diskuterar bristen på humant respektive finansiellt kapital. De avslutar med ett antal policyrekommendationer.

Titel: Academic Entrepreneurship in Europe
Författare: Mike Wright, Bart Clarysse, Philippe Mustar & Andy Lockett
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-1-84542-648-4


Mest lästa artiklar nu