Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Family Business on the Couch - A Psychological Perspective

av Manfred Kets de Vries, Randel Carlock & Elizabeth Florent-Treacy

Family Business on the Couch - A Psychological PerspectiveSigmund Freud menade att kärlek och arbete är hörnstenarna i det som gör oss mänskliga, och att dessa två ting måste balanseras för att vi ska vara nöjda och lyckliga. I många familjeföretag uppstår en konflikt mellan familjen (kärleken) och företaget (arbetet). Om företaget ska klara sig i flera generationer måste konflikterna uppmärksammas och lösas. Det menar Manfred Kets de Vries, Randel Carlock och Elizabeth Florent-Treacy i Family Business on the Couch. Författarna lägger familjeföretagen på analyssoffan och lyfter fram styrkor och svagheter med företagsformen - ur ett psykologiskt perspektiv. De ger också handfasta råd som kan vara nyttiga för familjeföretagarens dagliga verksamhet. Resultaten i boken bygger bland annat på intervjuer med ägare och anställda i familjeföretag.

Titel: Family Business on the Couch - A Psychological Perspective
Författare: Manfred Kets de Vries, Randel Carlock & Elizabeth Florent-Treacy
Förlag: John Wiley & Sons
Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-0-470-51671-3


Mest lästa artiklar nu