Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise

av Saras Sarasvathy

Effectuation: Elements of Entrepreneurial ExpertiseEntreprenörer upptäcker inte möjligheter, de skapar egna. Man börjar med vem man är, vad man kan och vilka man känner – och tar det därifrån. Det är grundtanken i Saras Sarasvathys teori om hur entreprenörskap går till. Hon skriver om den i Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise. ”Effectuation” kan enklast beskrivas som en logik för entreprenöriellt problemlösande och beslutsfattande. Tanken är att entreprenörer utgår från vilka medel som står till buds och låter målen utvecklas allt eftersom. Entreprenörer fokuserar på det de kan göra, och gör det, utan att fundera så mycket på vad de borde göra. För att lyckas använder de olika principer, till exempel lemonadprincipen som handlar om att göra det bästa av en överraskande situation. Om någon kastar citroner på dig, gör lemonad!

Titel: Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise
Författare: Saras Sarasvathy
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-1-84376-680-3