Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Women Entrepreneurship and Social Capital

av Iiris Aaltio, Paula Kyrö & Elisabeth Sundin

Women Entrepreneurship and Social CapitalKvinnliga entreprenörer är skapare och skapade av socialt kapital. Det skriver Iiris Aaltio, Paula Kyrö och Elisabeth Sundin i det inledande kapitlet i Women Entrepreneurship and Social Capital. 26 forskare bidrar till boken, som utforskar socialt kapital i relationerna mellan genus, management och entreprenörskap. De elva kapitlen innehåller bland annat en läsning av entreprenörskapslitteratur med genusglasögon, och en inblick i entreprenörskapsträning riktad mot kvinnor i muslimska länder. May-Britt Ellingsen och Ann Therese Lotherington beskriver i sitt kapitel tillit som en hörnsten i kvinnors företag. Ett annat nordiskt bidrag kommer från Monica Lindgren och Johann Packendorff. De har studerat hur grundare av friskolor konstruerar sin identitet: som kvinnor, lärare och entreprenörer.

Titel: Women Entrepreneurship and Social Capital
Författare: Iiris Aaltio, Paula Kyrö & Elisabeth Sundin
Förlag: Copenhagen Business School Press
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-87-630-0210-3


Mest lästa artiklar nu