Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Entrepreneurship in China

av Keming Yang

Entrepreneurship in ChinaHur ser det kinesiska entreprenörskapet ut på gräsrotsnivå? Keming Yang ger sin bild i Entrepreneurship in China. Han har studerat i såväl Kina som USA, och la under 1990-talet märke till det accelererande kinesiska entreprenörskapet. Alla pratade om pengar och affärer, och Yang undrade hur denna utveckling var möjlig. I boken presenterar han en teoretisk modell där entreprenörskapet utgör en bro mellan institutionella förändringar och ekonomisk utveckling. Boken innehåller även en kartläggning av kinesiska företagare och tre fallstudier. Den första illustrerar en företagares korrespondens med myndigheterna. Den andra handlar om det risktagande och gränsöverskridande som krävs av entreprenören. Det tredje caset är en framgångshistoria som visar på vikten av lokal förankring.

Titel: Entrepreneurship in China
Författare: Keming Yang
Förlag: Ashgate
Utgivningsår: 2007
ISBN: 978-0-7546-4668-6


Mest lästa artiklar nu