Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Creativity Unlimited – Thinking Inside the Box for Business Innovation

av Micael Dahlén

Creativity Unlimited – Thinking Inside the Box for Business InnovationAtt kreativitet är bra, och till och med avgörande, för ett företags framgång är kanske ingen hemlighet. Men varför, och på vilka sätt, är kreativitet så viktigt? I Creativity Unlimited ger Micael Dahlén svar på bland annat dessa frågor. Han drar slutsatser från såväl sin egen, som från andras forskning. En bra anledning till att vara kreativ är att den psykologiska forskningen har visat att det gör oss lyckligare. I boken finns även ett självtest för kreativitet – hur kreativ är du? Men misströsta inte om resultatet inte är det bästa. En av Dahléns slutsatser, och själva idén med hela boken, är nämligen att alla människor, och företag, kan träna sig till kreativitet. Eller, som det står i ett av de inledande kapitlen: ”Kom exempelvis ihåg att Einstein hade en förvånansvärt liten hjärna.”

Titel: Creativity Unlimited – Thinking Inside the Box for Business Innovation
Författare: Micael Dahlén
Förlag: John Wiley & Sons
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-0-470-77084-9


Mest lästa artiklar nu