Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Venturesome Economy – How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World

av Amar Bhidé

The Venturesome Economy – How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected WorldKina är världens fabrik, brukar det heta. Nu oroar sig många för att stunden är kommen då landet erövrar forskarvärlden, och även blir världens laboratorium. Fel tänkt, menar Amar Bhidé. I The Venturesome Economy – How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World lägger han fram sina bevis. Han menar att det viktiga är att länder har förmågan att exploatera ny kunskap. Var kunskapen produceras är irrelevant. Ett sätt att fånga upp kunskapen är genom det Bhidé kallar ”venturesome consumption”. Det kan översättas med "risktagande konsumtion": privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium tar till sig ny teknik och nya innovationer. Slutsatserna i boken bygger bland annat på intervjuer med riskkapitalfinansierade företag i USA.

Titel: The Venturesome Economy – How Innovation Sustains Prosperity in a More Connected World
Författare: Amar Bhidé
Förlag: Princeton University Press
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-0-691-13517-5


Mest lästa artiklar nu