Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovating for Sustainability – Green entrepreneurship in personal mobility

av Luca Berchicci

Innovating for Sustainability – Green entrepreneurship in personal mobilityEn av utmaningarna med grön innovation är att hållbara produkter inte alltid är lika framgångsrika för affärerna som de är för miljön. Syftet med Innovating for Sustainability – Green entrepreneurship in personal mobility är att öka förståelsen för hur ett miljötänkande påverkar innovation och produktutveckling. Luca Berchicci har gjort fallstudier i två företag som utvecklar avancerade, cykelliknande miljöfordon. Han menar att ju högre miljörelaterade ambitioner ett företag har, desto komplexare blir också innovationsprocessen. Alltför höga miljöambitioner kan till och med hämma produktutvecklingen, enligt Berchicci: det styr innovatörerna bort från marknadstänkandet. Hans råd är att gröna entreprenörer bör ha en flexibel strategi, speciellt i början när osäkerheten är som störst – både marknads- och miljömässigt.

Titel: Innovating for Sustainability – Green entrepreneurship in personal mobility
Författare: Luca Berchicci
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-0-415-45464-3


Mest lästa artiklar nu