Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Patent Failure – How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk

av James Bessen & Michael J Meurer

Patent Failure – How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at RiskPatentsystemet är skapat för att skydda uppfinnares och företags rättigheter, och fungera som en katalysator för innovation och tillväxt. Vissa menar att dagens system hindrar, snarare än främjar, innovation. James Bessen och Michael Meurer har i Patent Failure studerat det amerikanska patentsystemet, och är inte nöjda med vad de finner. Visst, systemet skapar incitament för att satsa på FoU. Men det leder också ofta till dyra tvister som äter upp all vinst. Systemet är otillräckligt i de flesta sektorer, speciellt dåligt skydd ger det i nya branscher som programvarubranschen. Endast inom vissa områden, som exempelvis läkemedel, fungerar det som det ska, enligt författarna. Och att reformera patentsystemet kan bli svårt, menar de. Bland annat vill de se ett mer transparent system med tydligare regler för vad som får patenteras.

Titel: Patent Failure – How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk
Författare: James Bessen & Michael J Meurer
Förlag: Princeton University Press
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-0-691-13491-8


Mest lästa artiklar nu