Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship – A Fourth Movements in Entrepreneurship Book

av Daniel Hjorth & Chris Steyaert

The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship – A Fourth Movements in Entrepreneurship BookNu kommer fjärde boken i movementsserien, som ges ut av Edward Elgar i samarbete med Esbri. Tidigare böcker har bland annat handlat om socialt entreprenörskap och om narrativ forskning. I The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship är politik och estetik sammanhållande länkar. Boken behandlar ämnen som hur den entreprenöriella processen kan styras, och hur konsten fungerar som en drivande entreprenöriell kraft. I ett kapitel skriver Caroline Wigren och Leif Melin om en svensk regions strävan efter att skapa ett innovationssystem. Pierre Guillet de Monthoux beskriver konstnären Christos verk The Gates som ett konstföretag, där konst och företagande smälter samman. Campbell Jones och André Spicer, i sin tur, frågar sig om Marquis de Sade var en entreprenör. På sidan 20 i denna tidning finns en artikel om Daniel Hjorth.

Titel: The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship – A Fourth Movements in Entrepreneurship Book
Författare: Daniel Hjorth & Chris Steyaert
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-1-84720-574-2


Mest lästa artiklar nu