Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Värdeskapande möten

av Per Frankelius & Olle Vogel

Värdeskapande mötenInnovationer springer nästan alltid ur många människors kompetens och ansträngning. För det krävs möten mellan olika kunskapsvärldar – möten som leder till en positiv korsbefruktning. Det har varit utgångspunkten för ett fyraårigt forskningsprojekt som nu presenteras i Värdeskapande möten. Redaktörer är Per Frankelius och Olle Vogel. I boken skriver 15 författare med olika bakgrund, såväl forskare som praktiker. I ett kapitel fokuserar Joakim Falkäng och Johan Fridell på Hultsfred som mötesplats för upplevelsebranschen. Gunnar och Ulla Eliasson berättar om hur Domen i Florens kom till genom ett möte mellan konstnärskap, ingenjörskunnande och entreprenörskap. Författarna menar att ett sätt att medvetet skapa den här typen av framgångsrika möten är genom att iscensätta tävlingar eller öppna konkurrenssituationer.

Titel: Värdeskapande möten
Författare: Per Frankelius & Olle Vogel
Förlag: Liber
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-47-08958-1