Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Helenes inlägg på esbribloggen

Forska lagom och vara världsbäst – Sverige inför forskningens globala strukturomvandling

av Mats Benner & Sverker Sörlin

Forska lagom och vara världsbäst – Sverige inför forskningens globala strukturomvandlingDet svenska forskningslandskapet står just nu inför stora utmaningar. I Forska lagom och vara världsbäst – Sverige inför forskningens globala strukturomvandling skriver 20 forskare och praktiker om dessa utmaningar. De ger även förslag på hur utmaningarna kan mötas. Redaktörerna Mats Benner och Sverker Sörlin menar själva i inledningskapitlet att bland det viktigaste är att öppna upp den svenska forskningspolitiken mot ett globalt sammanhang. De vill också se en ny, tydligare politik för de svenska universiteten. Boken går igenom ett antal centrala forskningspolitiska frågor: kommersialisering av forskning, hur resursfördelning till universiteten går till, forskning i storföretag, innovationssamhället, samt hur samarbeten kan se ut – mellan lärosäten såväl som mellan akademi, institut och företag.

Titel: Forska lagom och vara världsbäst – Sverige inför forskningens globala strukturomvandling
Författare: Mats Benner & Sverker Sörlin
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-91-85695-75-1


Mest lästa artiklar nu