Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kreativitet i tid och rum - processer, personer och platser

av Gunnar Törnqvist

Kreativitet i tid och rum - processer, personer och platserVid en googlesökning får ordet kreativitet miljontals träffar. Men vad är kreativitet och vem är kreativ? I boken Kreativitet i tid och rum, processer, personer och platser reder Gunnar Törnqvist ut begreppen. Han går bland annat in på omgivningens inverkan på den kreativa processen. Enligt Törnqvist kan kreativitet nämligen mätas som processer, snarare än som en egenskap hos individer. Som exempel tar han entreprenören. Han menar att när entreprenören fångar upp idéer som redan finns, är denne en del i den kreativa processen. Pionjären är personen som verkligen skapar något nytt, och är den kreativa. Samtidigt menar författaren att kreativitet har blivit något av ett honnörsord, och att det kan vara svårt att skilja på kreativitet och effektivitet. Med bland andra nobelpristagare som exempel ger Törnqvist nya perspektiv på kreativiteten.

Titel: Kreativitet i tid och rum - processer, personer och platser
Författare: Gunnar Törnqvist
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-86203-08-5


Mest lästa artiklar nu