Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Women and their Money 1700-1950 – Essays on women and finance

av Anne Laurence, Josephine Maltby & Janette Rutterford

Women and their Money 1700-1950 – Essays on women and financeKvinnors ekonomi för en tynande tillvaro i historieskrivningen. När ämnet tas upp, är det ofta i termer av fattigdom, maktlöshet och obetalt arbete. Det vill författarna till Women and their Money 1700-1950 – Essays on women and finance ändra på. Redaktörerna Anne Laurence, Josephine Maltby och Janette Rutterford skriver i inledningen att kvinnor genom tiderna har varit finansiellt handlingskraftiga – trots lagliga, ekonomiska och sociala hinder. Fokus i boken ligger på Storbritannien, men jämförelser görs även med USA, Italien, Sverige och Japan. Uppsalaforskaren Tom Petersson har med ett kapitel om kvinnor och den finansiella revolutionen i Sverige mellan 1860-1920. Han skriver att kvinnor genom tiderna har varit aktiva som entreprenörer – i slutet av 1800-talet var cirka en tredjedel av alla detaljhandlare i svenska städer kvinnor.

Titel: Women and their Money 1700-1950 – Essays on women and finance
Författare: Anne Laurence, Josephine Maltby & Janette Rutterford
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-0-415-41976-5


Mest lästa artiklar nu