Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Invandrare som resurs 1540-1820

av Christina Dalhede

På 1630-talet tar sig sydtysken Nicolaus till Sverige, via Polen. Vilka möjligheter hade han som nyanländ immigrant – 350 år före Arbetsförmedlingen och Svenska för invandrare? Christina Dalhede följer i sin bok Invandrare som resurs 1540-1820 en invandrarfamilj över två sekler. Hon menar att vi i dag har mycket att lära av hur nya svenskar togs emot under 1500- och 1600-talen. I stället för att sätta dem i karantän slussades de direkt in i arbetslivet. Bristfällig svenska var inget problem, språket lärde de sig på jobbet. Invandrarnas modersmål betraktades som en resurs. Nysvenskarna drev bruk och grundade handelsföretag. De förde med sig kunskap och kapital, och deras internationella kontaktnät var viktiga för Sverige, som var på väg att bli en stormakt. Dalhede kallar dem ”nät- och flätverksbyggare”.

Titel: Invandrare som resurs 1540-1820
Författare: Christina Dalhede
Förlag: Preindustrial Research Group
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-978210-0-1


Mest lästa artiklar nu