Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskaren

av Lennart Hedberg

Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskarenLennart Hedbergs bok Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskaren tecknar en bild av en handlingskraftig regent. Karl IX (1550-1611) kastade sig in i alla projekt med samma energi, oavsett om det handlade om att kriga, bygga en borg, grunda en stad eller nacka sina kritiker. Karls omfattande brevkorrespondens och almanacksnoteringar vittnar om en engagerad och närvarande furste med många resdagar. Han var också företagare och entreprenör, starkt engagerad i järnframställningen. Han importerade processteknologi, experimenterade och specialiserade framställningen. Ett annat av Karls intresseområden var att exportera svavel. Hans ledstjärna var profiten – ett begrepp som faktiskt förekommer i källmaterialet – men liksom dagens företagare stötte han ibland på hinder. Missväxt och avsaknad av farbara transportleder är två exempel.

Titel: Karl IX – Företagarfursten och envåldshärskaren
Författare: Lennart Hedberg
Förlag: Prisma
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-518-5036-8


Mest lästa artiklar nu