Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Getting to Plan B – Breaking Through to a Better Business Model

av John Mullins & Randy Komisar

Getting to Plan B – Breaking Through to a Better Business ModelAtt som entreprenör envist hålla fast vid sin ursprungsidé, plan A, är som att ta på sig en tvångströja. Det hävdar John Mullins och Randy Komisar, författare till Getting to Plan B – Breaking Through to a Better Business Model. Googles grundare lyckades ta sig till plan B, och de gjorde det med besked. Starbucksfolket likaså. Men på varje sådan supersuccé går ett antal tusen affärsmöjligheter som aldrig riktigt lyfte. I boken presenteras en konkret metod för att gå från originalidé till bärkraftigt företag. Genom experiment, utveckling, tester av affärsplanen och jämförelser med existerande företag kan entreprenören nå en stark affärsmodell. Inspirerande exempel hämtas från ett tjugotal företag av varierande storlek. Alla har de lyckats – oavsett om det har inneburit att gå från plan A till plan B, eller hela vägen till plan Z.

Titel: Getting to Plan B – Breaking Through to a Better Business Model
Författare: John Mullins & Randy Komisar
Förlag: Harvard Business Press
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-1-4221-2669-1