Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed — and What to Do About It

av Josh Lerner

Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed — and What to Do About ItBoulevard of Broken Dreams med den smidiga undertiteln Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed – and What to Do About It är Josh Lerners senaste bok. I en tid då regeringar världen över pumpar in pengar för att stödja entreprenörskap och skapa tillväxt, manar Lerner till eftertanke. Han menar att vi bör lära av historien och inte upprepa gamla misstag. I boken diskuterar han venture capital-marknadens framväxt i bland annat Silicon Valley. Man skulle kunna tro att den var helt entreprenörsdriven, men faktum är att offentliga medel agerade katalysator på flera olika nivåer. Författaren pekar även på felkällor i många statliga stödprogram: de är dåligt konstruerade, saknar förståelse för entreprenöriella processer, och är svåra att implementera. Han avslutar med en rad tips till policymakare som vill stimulera entreprenörskap. Ett av tipsen är att dra nytta av akademisk forskning, ett annat att underlätta för utländska investerare.

Titel: Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed — and What to Do About It
Författare: Josh Lerner
Förlag: Princeton University Press
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-0-691-14219-7