Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Creative Business – 10 lessons to help you build a business your way

av Tobias Nielsén, Dominic Power & Margrét Sigrún Sigur∂ardóttir

Creative Business – 10 lessons to help you build a business your way”Think big”, ”Never say no” och ”Cash is king”. I boken Creative Business – 10 lessons to help you build a business your way har Tobias Nielsén, Dominic Power och Margrét Sigrún Sigur∂ardóttir döpt kapitlen efter slitna managementklyschor. För att sedan rasera dessa. Författarna konstaterar att kreativitet och affärstänk ofta ses som motpoler, men att det i själva verket finns stort utrymme för kreativitet inom företagandet. Med boken hoppas de nå ut till kreativa och kulturella företag, och frigöra den affärspotential som många gånger finns. Creative business (Volante QNB Publishing, 2010) är en slags guidebok som tacklar myter och, med hjälp av nordiska case, lär ut hållbart företagande. Starta småskaligt, skaffa erfarenhet, tänk långsiktigt och var beredd att förändra din affärsidé – det är några av lärdomarna. Nielsén, Power och Sigur∂ardóttir diskuterar också licensiering, partnerskap, målsättningar och finansiering.

Titel: Creative Business – 10 lessons to help you build a business your way
Författare: Tobias Nielsén, Dominic Power & Margrét Sigrún Sigur∂ardóttir
Förlag: Volante QNB Publishing
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-9-1978-3682-1


Mest lästa artiklar nu