Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu

av Ulrika Beck-Friis

Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nuI ”Stråhattar och batterier” medverkar bland andra Bengt Johannisson. I sitt kapitel lyfter han fram Hilda Ericsson, som tillsammans med sin make Lars Magnus byggde upp ett svenskt världsföretag. Lars Magnus namn är mer känt, och återfinns ju också i företagsnamnet L M Ericsson. Men faktum är att Hilda utgjorde familjeföretagets fasta punkt.

Det menar Johannisson, som har studerat parets privata brevväxling. I den blandas familjeangelägenheter med företagsinformation, och Hildas och Lars Magnus respektive roller framträder tydligt. Han deltog i utställningar världen över, medan hon skötte både familj och företag på hemmaplan. Hilda deltog i produktionen, höll koll på fakturor, knöt affärskontakter och ryckte in när de anställda blev sjuka. Bokens övriga kapitel handlar bland annat om entreprenörerna Ulla Murman (Stockholms stenografiservice), Gun Nowak (Face Stockholm) och Mia Seipel (Boob).

Titel: Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu
Författare: Ulrika Beck-Friis
Förlag: Centrum för Näringslivshistoria
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-977039-5-6


Mest lästa artiklar nu