Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Extern vd – så lyckas du


av Agneta Olsson & Annika Hall


Extern vd – så lyckas du
Över 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte under de närmaste åren. I många av dem vill ägaren fortsätta att vara just ägare – men inte längre vd. Och långt ifrån alla har en familjemedlem eller en anställd som vill ta över vd-posten. Detta är utgångspunkten för Annika Halls och Agneta Olssons bok Extern vd – så lyckas du. Hall forskar om familjeföretag och Olsson driver i dag eget, men har tidigare varit extern vd i ett ägarlett företag. Författarna menar att ägare och ledare måste ha en ömsesidig förståelse för varandras situation om de ska kunna få till ett bra samspel. I boken diskuterar de 15 framgångsfaktorer och tipsar såväl vd som ägare om vad som är extra viktigt att tänka på. Det handlar bland annat om att vara tydlig – i formuleringen av ägarstrategi, vd-uppdrag och avgående vd:s roll. En extern vd bör respektera företagskulturen, ha kontroll på ekonomin, förändra smart och skaffa sig ett bollplank utanför företaget. Den sista framgångsfaktorn handlar om hur man kan hantera ett havererat samarbete som leder till att vd slutar i företaget. Hall och Olsson menar att skilsmässan kan bli en konstruktiv lärprocess om den sköts på ett sakligt och öppet sätt.

Titel: Extern vd – så lyckas du

Författare: Agneta Olsson & Annika Hall

Förlag: Liber
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-91-47-09546-9