Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

(De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action

av Frederic Bill, Björn Bjerke & Anders W Johansson

(De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and ActionFrederic Bill, Björn Bjerke och Anders W Johansson har samlat sex av sina kollegor från Linnéuniversitetet och fem andra forskare i en tankeväckande bok. (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action gör upp med några av de ”sanningar” som florerar inom entreprenörskapsfältet, och som återskapas av journalister, politiker och andra som pratar entreprenörskap.

Författarna slår till exempel fast att entreprenörskap handlar om mer än bara pengar, att det inte är manligt könat och att det inte enbart är ett jobb för hjältar. De påpekar också att entreprenöriella handlingar inte alltid behöver vara positiva.

Katja Lindqvist diskuterar i sitt kapitel kombinationen konst och entreprenörskap. Hon har studerat Edsvik konst och kultur, Tensta konsthall och Dalhalla, tre satsningar som har många gemensamma drag. De handlar om att eldsjälar som ville erbjuda högkvalitativ konst i en miljö som tidigare inte förknippats med detta. Till att börja med fungerade det bra, men när verksamheterna skulle formaliseras – och den långsiktiga finansieringen riggas – hamnade den konstnärliga ledaren i konflikt med styrelsen.

Karin Berglund och Johan Gaddefors argumenterar i sitt kapitel för motstånd som en viktig del i den entreprenöriella processen. Friktion gör att idéer manglas åt olika håll, och finner nya vägar. Och på den oväntade vägen kan nya möjligheter uppenbara sig.

Titel: (De)Mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action
Författare: Frederic Bill, Björn Bjerke & Anders W Johansson
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-1-84980-145-4