Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatBloggen finns kvar men har inte så hög prioritet i vårt nya arbetssätt.
Läs Magnus inlägg på esbribloggen

Female Immigrant Entrepreneurs – The Economic and Social Impact of a Global Phenomenon

av Daphne Halkias, Paul W Thurman, Nicholas Harkiolakis & Sylva M Caracatsanis

Female Immigrant Entrepreneurs – The Economic and Social Impact of a Global PhenomenonKvinnor står för en tredjedel av världens entreprenöriella aktivitet. I takt med ökad globalisering och migration, har företag som drivs av invandrarkvinnor fått en viktigare roll i världsekonomin. Det är huvudtesen i Female Immigrant Entrepreneurs. Författarna gör nedslag i alla världsdelar och beskriver invandrade kvinnors företagande i bland annat Indien, Japan, Libanon, Nigeria, England, Frankrike, USA och Kanada. Boken är en del av ett forskningsprojekt som söker svar på frågor som: Varför uppstår ofta den här typen av företag, till synes spontant, i ogynnsamma förhållanden? Och hur väl interagerar de med ekonomin och affärsvärlden i övrigt i landet där de verkar? En av redaktörerna, Paul Thurman, skriver om invandrarkvinnor som driver småföretag i New York. Ett resultat som förvånade honom var att många av dem startade företag efter bara några få år i landet.

Titel: Female Immigrant Entrepreneurs – The Economic and Social Impact of a Global Phenomenon
Författare: Daphne Halkias, Paul W Thurman, Nicholas Harkiolakis & Sylva M Caracatsanis
Förlag: Gower
Utgivningsår: 2010
ISBN: 978-0-566-08913-8


Mest lästa artiklar nu