Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Handbook of Research on Social Entrepreneurship

av Alain Fayolle & Harry Matlay

Handbook of Research on Social EntrepreneurshipAlain Fayolle och Harry Matlay är redaktörer för Handbook of Research on Social Entrepreneurship. Enligt dem har den finansiella krisen gjort att sociala frågor hamnat i fokus. Entreprenörskap kan generera ekonomiskt värde, men också minska sociala orättvisor, menar de. I boken har de samlat bidrag från en rad amerikanska och europeiska forskare. Tre av författarna är svenskar: Daniel Hjorth, Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. Hjorths kapitel kan sägas sammanfatta hela boken. Han argumenterar att socialt entreprenörskap innefattar så mycket mer än bara ekonomi, strategi och management – till exempel politik och etik. Sundin och Tillmar diskuterar i sitt kapitel publikt/privat och vinstdrivande/ideellt. Socialt entreprenörskap tar sig över gränser, och existerar både inom och mellan organisationer.

Titel: Handbook of Research on Social Entrepreneurship
Författare: Alain Fayolle & Harry Matlay
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-1-84844-427-0


Mest lästa artiklar nu