Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Exploring Entrepreneurship – Practices and Perspectives

av Richard Blundel & Nigel Lockett

Exploring Entrepreneurship – Practices and PerspectivesExploring Entrepreneurship är en ny lärobok i entreprenörskap. Bokens första del ägnas åt praktiskt entreprenörskap. Richard Blundel och Nigel Lockett diskuterar bland annat hur man kan odla kreativitet, leda människor, förstå marknaden, finna finansiering och tolka räkenskaperna. De citerar också nobelpristagaren Muhammad Yunus som sagt att ”The guy who sells a hot dog on the street is as much an entrepreneur as anyone else”. I bokens andra del går författarna igenom klassisk forskningsbaserad kunskap inom entreprenörskapsområdet, och nämner en rad svenska forskare som Richard Swedberg, Per Davidsson och Bengt Johannisson. På förlagets webbplats finns lästips, ordlistor, case, instuderingsfrågor och mycket annat kompletterande material. Boken vänder sig främst till universitetsstudenter med viss förförståelse för företagsekonomi.

Titel: Exploring Entrepreneurship – Practices and Perspectives
Författare: Richard Blundel & Nigel Lockett
Förlag: Oxford University Press
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-0-19-921155-5


Mest lästa artiklar nu