Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kvinnors företagande – mål eller medel?

av Eva Blomberg, Gun Hedlund & Martin Wottle

Kvinnors företagande – mål eller medel?Kvinnors företagande – mål eller medel? handlar om förväntningarna på kvinnor som är företagare. De ska rädda glesbygden, skapa jobb och tillväxt, omvandla offentlig sektor och styra upp mansväldet i näringslivet. Men hur ser den svenska företagerskans verklighet ut? I boken bidrar 19 forskare från discipliner som historia, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi med sina perspektiv på tjugo års satsningar för att främja kvinnors företagande. Det handlar bland annat om RUT, livspusslande, familjeföretag och jämställdhet. Resultaten av den förda politiken blir sällan de som eftersträvas, och lösningarna bör kanske sökas i samhällskontexten i sin helhet, anser redaktörerna Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle. Antologin ingår i Vinnova-programmet ”Forskning om kvinnors företagande”.

Titel: Kvinnors företagande – mål eller medel?
Författare: Eva Blomberg, Gun Hedlund & Martin Wottle
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-86203-86-3


Mest lästa artiklar nu