Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Fri Zon

av Nima Sanandaji & Stefan Fölster

Fri ZonNima Sanandaji och Stefan Fölster slår ett slag för den fria leken i boken Fri Zon. De diskuterar tonårskreativiteten som ligger bakom utvecklingen av datorer, datorspel och självaste internet. Skype, Spotify och Linux är några av exemplen, men boken handlar också om radiovågor, telegrafsändningar och analytiska maskiner. Författarna hävdar att det inte är någon slump att de mycket unga entreprenörerna står för genombrotten inom just dessa branscher. Trösklarna har varit låga, entusiasmen stor och marknaderna oreglerade. Om vi inrättade lekfulla ”innovationszoner” för försöksverksamhet inom alla typer av företag skulle vi få fram fler nytänkare, argumenterar de. Kanske till och med några kvinnor? Bland bokens många exempel framstår Ada Lovelace (1815-1852) som en pionjär på en extremt mansdominerad arena. 1843 förutspådde hon att ”differensmaskinen” skulle kunna användas för att komponera musik och skapa grafik – och visst fick hon rätt.

Titel: Fri Zon
Författare: Nima Sanandaji & Stefan Fölster
Förlag: Kalla kulor förlag
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-85535-88-0


Mest lästa artiklar nu