Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy

av Panos Mourdoukoutas

Satsningar på förbättrad logistik och human resource management är inte längre tillräckligt för ett företag som vill skaffa sig komparativa fördelar. Det hävdar Panos Mourdoukoutas i sin bok Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy. Han menar att en globalisering av ekonomin har pågått i snart tjugo år. Den har medfört att nya affärsstrategier måste till för att ett företag ska bli framgångsrikt – författaren kallar det konstruktiv dekonstruktion. I stället för att försöka minska kostnaderna och öka kvaliteten är lösningen kollektivt entreprenörskap inom och utom organisationen som leder till innovationer och därigenom ökade intäkter. Företagen måste skapa entreprenöriella nätverk som kan expandera vertikalt till att innefatta leverantörer, distributörer och kunder och horisontellt till att innefatta före detta konkurrenter.

Titel: Collective Entrepreneurship in a Globalizing Economy
Författare: Panos Mourdoukoutas
Förlag: Quorom Books
Utgivningsår: 1999
ISBN: 1-56720-289-6


Mest lästa artiklar nu