Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Risk Behaviour and Risk Management in Business Life

av Bo Green

I juni 1997 arrangerades The Second International Stockholm Seminar on Risk Behaviour and Risk Management vid Stockholms universitet. 200 forskare och praktiker som representerade 26 olika länder samlades för att diskutera fyra teman: Risk assessment and credit management, Psychology in business life, Risk management in small firms och Law and business risks. De bästa bidragen från denna konferens ligger till grund för boken Risk Behaviour and Risk Management in Business Life. Redaktören Bo Green har för sammanställningen tagit hjälp av åtta forskare som även introducerar de åtta kapitlens respektive tema. En av dem är ekonomie doktor Frédéric Delmar vid Esbri. Han ger, i det fjärde kapitlet, en överblick över forskningsfältet Innovation, tillväxt och entreprenörskap.

Titel: Risk Behaviour and Risk Management in Business Life
Författare: Bo Green
Förlag: Kluwer Academic Publishers
Utgivningsår: 2000
ISBN: 0-7923-5868-6


Mest lästa artiklar nu