Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Entrepreneurial City

av Tim Hall & Phil Hubbard

När kan en stad sägas vara entreprenöriell? Är det när den blir en plats för många affärer eftersom investerare och risktagare finns där? När många små och medelstora företag startas av dess invånare? Eller kanske rentav när större delen av den ekonomiska aktiviteten flyttas från offentlig till privat sektor? I boken The Entrepreneurial City framgår att begreppet ”entreprenöriell stad” har en mängd olika betydelser. Vad redaktörerna Tim Hall och Phil Hubbard menar med det är en stad som styrs på ett entreprenöriellt sätt, som ett företag. Det innebär bland annat att satsningar på välfärd minskas till förmån för åtgärder som stimulerar tillväxt och ekonomisk utveckling. De menar även att dessa städer blir allt fler i västvärlden. I boken samlas en rad - främst brittiska och amerikanska - forskares tankar om exempelvis politik, kultur och regelverk i den entreprenöriella staden.

Titel: The Entrepreneurial City
Författare: Tim Hall & Phil Hubbard
Förlag: John Wiley & Sons
Utgivningsår: 1998
ISBN: 0-471-97707-1


Mest lästa artiklar nu